Как да взема заем онлайн ?

Най-бързо развиващата се онлайн услуга в последно време са кредитите. Причините за това са няколко. На първо място - може да се кандидатства за заем онлайн, това значи, че не трябва да променяте местоположението си, за да се възползвате от услугата. Процедурата за одобрение на онлайн кредит е максимално опростена, и задоволително бързо получавате средствата.


Как да избера кредит онлайн? При избора на компания е желателно да се съобразите с няколко условия. Това са: размера на заема, Вашата кредитна история, и какво обеспечение може да предоставите на кредитната институция.

Размер на кредита: За да изберете правилно кредитна компания трябва да сте наясно каква сума Ви е необходима. Ако Ви трябват сравнително малко пари, може да потърсите за бързи кредити, които са предназначени за сравнително кратък период от време, или т.нар. пари до заплата. Ако обаче се нуждаете от по-голяма сума е желателно да се обърнете към банкова институция, тъй като и срока на погасяване на заема ще бъде по-дълъг. Тук обаче трябва да са налице и добра кредитна история и обеспечение на кредита (доходи).

Кредитна история. Кредитния рейтинг (кредитна история) влияе пряко върху отпускането на заем, както и лихвата по заема. Това е така, защото кредитната история е индикатор за всяка кредитна институция какъв платец сте вие. Ако имате добра кредитна история това показва, че обслужвате кредити си навреме, съответно риска, който поема кредитната институция е по-малък. Повече за кредитната история може да прочетете ТУК.( Пари на заем с лоша кредитна история )

Обеспечение по кредита. Това е един вид гарант, че ще обслужвате заема си. То може да бъде различно. От превод на работна заплата, до поръчители и недвижима собственост. 

Изгоден потребителски кредит?! Има ли такъв?!

Като цяло, банките в България са добре капитализирани и разполагат със солиден паричен ресурс, а високата му цена на привличане оказва сериозен натиск той да започне да работи. Това условие принуждава банките да се конкурират за „качествени кредитополучатели“, както и да предлагат все по-добри условия на клиентите, попадащи в тази категория.

Като се има предвид застоя на пазара на имоти, конкуренцията между банките и кредитните институции като цяло все повече се измества в посока на потребителските кредити. По-достъпните условия и изисквания към тези кредити ги прави предпочитани. Проучване на 7bg.net, показва кои са най-изгодните оферти по потребителските кредити със срок над 7 години, давани в момента от родните финансови институции. Офертите, както и изискванията за отпускането на тези кредити в лева, можете да видите в таблиците по-долу, като са изведени първите пет най-изгодни такива:

Банкова оферта Годишна лихва ГПР (10 000 лв за срок 7 години) Начин на формиране на лихвата Такса документи Еднократна такса при отпускане
Райфайзенбанк Потребителски кредит за клиенти с осигурителен доход над 1400 лв 8.50% 9.90% 8.5% фиксирана лихва за първата година; 6M SOFIBOR + 4.923% За кредити със срок над 7 години лихвата се завишава с 1 пр. пункт няма 1.95%
СИ Банк Потребителски кредит по програма Премиум 7.85% 10.89% БЛП на СИ Банк + фиксирана надбавка няма 2.00%
ЦКБ Потребителски кредит "Днес" за клиенти с осигурителен доход 2000 лв 9.95% 11.15% БЛП на ЦКБ + фиксирана надбавка 5 лв 2.00%
ПИБ Потребителски кредит "Професионалист" за клиенти с осигурителен доход 2000 лв с превод на РЗ и поръчител 12.29% 11.47% 6% фиксирана лихва за първата година и 12.29% лихвана формирана от БЛП на ПИБ + фиксирана надбавка за остатъчния период 40 лв 1.00%
Пощенска банка Потребителски кредит с превод на работна заплата 10.45% 13.35% БЛП на Пощенска банка + фиксирана надбавка 20 лв 2.45%

  Прави впечатление, че при всички оферти има изисквания за превод на работната заплата в съответната банка, както и към размера на доходите на кредитополучателите. Почти всички банки, посочени в класацията, формират лихвата си на база базов лихвен процент на банката плюс фиксирана надбавка. Таксите за разглеждане на документите или липсват, или са символични, а тези при отпускането на кредита варират между 1 и 2%. Ако имате въпроси може да ги зададете в секцията за Въпроси и Отговори

Кредитен рейтинг при кандидадтстване за заем

Всеки настоящ и бъдещ клиент за заем има „кредитна репутация” или т.нар. кредитен рейтинг. Това е фактор, които отразяват неговите действия, свързани със заемане на пари и тяхното изплащане, познат още като кредитна история.

Кредитна история

Кредитната история се базира на кредитното минало на клиента (кредитоискателя). Чрез тази информация кредитните институции проверяват платежоспособността на своите клиенти. Преди да отпуснат заем банките, а и небанковите финансови компании оценяват потенциалния риск и евентуалните загуби при "лош кредит". Ето защо кредитния рейтинг се оказва ключов при взимането на решение дали да се отпусне един заем и при какви условия. Всички финансови компании (включително и банковите) поддържат кредитни досиета с всичката налична кредитна история за своите клиенти. Задлъжнялостта на всички кредитополучатели се отчита от всяка кредитна институция в кредитния регистър на БНБ. Кредитният регистър съдържа информация за всеки човек, който има кредит в България.

Кредитен регистър на БНБ

Според Наредба 22 за централен кредитен регистър на банките ( последните изменения са от 14 юни 2007 г.), търговските банки получават онлайн информация за кредитната задлъжнялост на своите натоящи и бъдещи клиенти. Банките и други финансови институции са длъжни да предоставят на регистъра в електронен вид данни за всички предоставени кредити и настъпилите изменения по тях.

До 15-то число на месеца, следващ отчетния се подава информация за кредитната задлъжнялост в ЦКР (Централен Кредитен Регистър). За смяна на статуса в ЦКР, за физически лица, е необходим около един месец, след като погасяването е било извършено в срок.

Кредитно досие

От момента, в който постъпи искане за заем, в съответната финансова институция започва да се събира информация в досието на клиента. Вече направеното кредитно досие е достъпно за всички банки на територията на България.

Кредитен рейтинг

Основен показател за статуса на кредитното досие е кредитният рейтинг. Като безпристрастна оценка, той разкрива финансовите възможности на кредитоискателя. Тази оценка представлява обосновано предположение за обективните възможности на всеки човек да плаща навреме. Ако кредитът и лихвите се погасяват редовно, кредитната оценка е добра и съответно лоша кредитна история, когато има забавяне при плащане на вноските по погасителния план и особено ако клиентът спре да плаща. Когато някой кандидатства за кредит, разглеждането на кредитната история не отнема повече от 2 минути.

Бърз заем онлайн

Бързия заем е услуга, чрез която се предоставят парични средства на физически лица за кратък период от време, често без обследване на дохода. Бързия заем е предназначен за хора, които по една или друга причина имат моментни финансови затруднения, или просто не разполагат с пари кеш към даден момент.

Размера на бързия заем обикновено се движи в рамките на от 50 лева до 10000 лева. Като всяка кредитна компания определя стойността на заемите индивидуално. Погасяването на заема също е строго индивидуално, като най-честите случаи то е ежеседмично, ежемесечно, или еднократно погасяване на главницата.

Защо се казва бърз заем ?  Наименованието бърз заем се обуславя от предоставяната услуга. За заема се кандидатства бързо, най-често се попълва онлайн искане, одобрението също се извършва бързо, в рамките от няколко минути до няколко часа, и средствата (парите) се отпускат бързо, в рамките също от няколко минути до няколко часа.

Как да кандидатствам за бърз заем ?  Разбира се, най-бързия и удобен начин за кандидатстване за бърз заем е онлайн. Процедурата е максимално опростена, а разнообразието на компании предлагащи заеми е голямо.

Мога ли да изтегля заем през почивните дни ? Задължително проверете работното време на кредитната компания, от която сте решили да изтеглите бърз кредит . Повечето компании не работят в събота и неделя, защото през почивните дни електронната банкова разплащателна система не работи. Ако все пак имате спешна нужда от заем през почивните дни, или по време на официални празници изберете опция, в която кандидатствате и усвоявате заема в офис на компания, работеща през уикенда.

http://www.creditinfo.bg/ima-li-vazmozhnost-da-izteglya-potrebitelski-zaem-kato-sam-s-losho-tskr-kam-kogo-da-se-obarna/

Posted by Creditinfo.bg on Thursday, March 10, 2016

Online Заем

Лесно одобрение, без поръчител, Кредит онлайн, прозрачни условия, До 70 000 лв. с отговор до 1 ч., Номер 1 за Онлайн Кредити, Бързи Кредити до 1500лв Одобрение до 15 мин. Получаваш Парите Вкъщи! Изцяло Онлайн Без Поръчители! Бяла Карта с Лимит до 3000лв.Без Такса за Теглене от Банкомат! Онлайн потребителски кредити, онлайн кредити до заплата